Thống kê
  • Online: 4
  • Truy cập: 268016

Giá bán căn hộ tòa Park 3 - Times City Park Hill

Giá bán căn hộ tòa Park 3 - Times City Park Hill

Căn 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 12A 12B 15 16 17 18
phòng  2 2 4 3 2 4 1 3 3 1 3 2 2 1 3 2 2 1
Hướng  B B Đ-B Đ Đ Đ-N N N N N N T T T B B B B
Diện tích 67.9 67.6 140.6 98.6 69.8 140.6 52.1 98.6 98.6 52.1 119.7 65.9 65.9 53.3 119.7 67.6 63 47.7
Tầng 2 2.648 2.619 5.695 4.069 2.957 6.277 2.155 4.23 4.23 2.198 5.551 2.905 2.849 2.164 4.916 2.698 2.522 1.941
3      2,619    5,695                        2,163    4,916    2,697    2,521    1,940
4 2.648 2.619 5.695 4.069   6.277 2.155 4.230 4.230 2.198     2.849 2.164 4.916 2.698 2.522 1.941
5    2,680      5,763                            2,730      1,964
6    2,737    2,707    5,881                        2,326    5,076    2,789    2,713    2,007
7    2,680      5,762          2,180                    2,730      1,964
8                2,225                2,227          2,007
9                      2,261                  2,007
10        6,050          2,225                        2,007
11        5,881          2,225        2,261                2,598    2,007
12      2,707    5,881                              
12A    2,607    2,578    5,610          2,123        2,157          2,123    4,843      2,474    1,910
12B    2,607      5,610                        2,123    4,844      2,474    1,910
15      2,707            2,225                2,235    5,300    2,788      2,007
16    2,738    2,707    5,881          2,225                  5,076    2,789    2,713    2,007
17      2,651    5,762          2,180        2,216          2,182    4,974    2,721    2,544    1,964
18      2,708            2,225                2,235      2,788    2,607    2,007
19    2,705    2,675    5,814          2,199        2,235          2,202    5,018    2,746    2,568    1,983
20    2,705    2,675    5,814          2,199        2,334          2,299    5,018    2,756    2,681    1,983
21    2,680    2,651            2,180        2,216          2,182    4,974    2,721    2,544    1,964
22    2,680    2,651            2,180        2,220          2,189      2,730    2,552    1,964
23    2,639    2,610    5,678          2,148                2,156    4,902    2,688    2,513    1,934
24    2,639    2,610    5,678          2,148                2,156    4,902    2,688    2,513    1,934
25    2,639    2,610    5,678          2,148        2,183          2,149    4,902    2,680    2,505    1,934
26    2,590    2,562    5,576          2,110                2,110    4,814    2,630    2,459    1,898
27 2.591 2.562 5.576 4.069 2.957      2,110 4.141 4.141       2.79 2.118 4.815 2.639 2.468 1.898
28    2,541    2,513            2,072                    2,580    2,412    1,862
29    2,541    2,513            2,072                        1,862
30 2.484 2.457 5.356 3.904   5.914 2.028 3.976 3.976 2.068 5.238 2.731 2.678 2.033 4.625 2.531 2.366 1.82
31 2.484 2.457 5.356 3.904   5.914 2.028 3.976 3.976 2.068 5.238 2.731 2.678 2.033 4.625 2.531 2.366 1.82
32 2.484 2.457 5.356 3.904     2.028 3.976 3.976 2.068 5.238 2.731 2.678 2.033 4.625 2.531 2.366 1.82
33    2,451    2,424            2,002      3,770    2,040            4,567    2,497      1,795
34 2.452 2.425 5.288 3.854 2.804 5.841 2.002 3.926 3.926 2.042 5.175 2.696 2.644 2.007 4.567 2.498 2.335 1.796

 

 
Sản phẩm khác
chungcutimescitytoat9
toaT9chungcutimescity